Résultats de la recherche

Langue

  • [X] Polski (2)

Application

  • [X] Livre du priere (2)

Refine your search

Application

  • [X] Livre du priere (2)

Langue

Plateforme

Polski, Livre du priere

Latin liber precum

Collected by M. Marczak, A. Polit, J. L. Rivera

Modlitewnik na komórkę

Modlitewnik na komórkę zawiera zestaw popularnych modlitw jak również podstawy Katechizmu Kościoła Katolickiego (przykazania, błogosławieństwa). Został opracowany na podstawie "Abyście się wzajemnie miłowali-modlitewnik studenta".

Compatibility: 
all Java
Syndiquer le contenu