Stwórz własną aplikację na komórki z Catalog Editor!

Od dziś nie musisz być programistą, żeby stworzyć swoją aplikację na komórki. Od kolejnego modlitewnika do katalogu czegokolwiek!

Do tworzenia treści aplikacji służy specjalny edytor, który możesz pobrać poniżej.

Treść powinna by udostępniona na licencji Creative Commons CC-BY 3.0 License.

Edytor dla Windows:
cated-win32.x86.zip
Edytor dla Linux x86:
cated-linux.gtk.x86.tar.gz
Edytor dla Linux x86_64:
cated-linux.gtk.x86_64.tar.gz
Edytor dla MacOSX:
cated-macosx.cocao.x86.zip

Catalog Editor wymaga zainstalowania Java Runtime Environment (środowiska uruchomieniowego Java). Prawdopodobnie jest już ono zainstalowane na Twoim komputerze. Jeśli nie, kliknij w link.

Moja pierwsza aplikacja - przewodnik

Nagranie obrazujące poniższe czynności cated.mp4. Plik z nagraniem można obejrzeć przy pomocy bezpłatnego VideoLAN Player

 1. Rozpakuj pobrany plik.
 2. Uruchom catalog_editor.exe z katalogu catalog_editor
 3. Kliknij dwukrotnie na project w Project Explorer
 4. Kliknij dwukrotnie na sample.catalog
 5. Użyj strzałki, aby rozwinąć węzeł Document root
 6. Dodanie kategorii: kliknij PPM (prawym przyciskiem myszy) na węzeł Catalog, wybierz New Child->Category. Wybierz stworzoną kategorię Category i w zakładce Properties View wpisz nazwę kategorii.
 7. Dodawanie pozycji treści: Wybierz daną kategorię, wybierz New Child->Item. Kliknij w nowo stworzony Item - w zakładce Item View po prawej stronie możesz wpisać tytuł, tekst wyjaśniający i treść (odpowiednio Title, Intro, Content) dla danej rzeczy w katalogu.
 8. Kliknij na węźle Catalog i wypełnij szczegóły aplikacji w Properties View:
  • Author - autor (np. Jan Kowalski)
  • Copyrights - prawa autorskie, licencja (np. CC-BY)
  • Id - skrócona nazwa będąca identyfikatorem aplikacji (jedno słowo) (np. katalog)
  • Title - pełna nazwa aplikacji (np. Mobilny Katalog)
  • Version - wersja aplikacji (np. 1.0)
 9. Edytowane pliki znajdują się w podkatalogu files edytora.

Jeśli Twoja aplikacja będzie skończona, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy z menu po lewej stronie.

Życzymy miłej zabawy!